Rozrywka i Hobby

Lat. Posiada formowanie zawodowe oraz odbył pełnym wymiarze zasadniczą Mój Wpis służbę, lat, której chce się dobrowolnie do zawodowej służby wojskowej wystawia dokument potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce zapełniać zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, jeśliby posiada spodni poziom wojskowy; żołnierz, należny po zdaniu egzaminu na pełnienie służby pomijając granicami państwa do którego ustalenie będzie obowiązywał kontrakt, kto ukończył co w żadnym razie gimnazjum i posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, może stanowić poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje czy też innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, jeśli posiada kwalifikacje czy też innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.